mapa strony Deutsch English

Wymagania jakościowe dla przyjmowanego złomu puszek w postaci luzu

Dostarczany do naszych zakładów złom puszek aluminiowych nie może zawierać materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, ponadto powinien być pozbawiony puszek wypalonych, zaoksydowanych, elementów stalowych, ołowiu i innych metali nieżelaznych oraz zanieczyszczeń niemetalicznych typu: papier, piasek, plastik, szkło, drewno, folia, kamienie smary itp. Dopuszczalny poziom wilgotności nie powinien przekraczać 4%. Wszelkie zanieczyszczenia oraz opakowania typu kartony, worki big-bag są zwracane na życzenie dostawcom.

Wymagania jakościowe dla przyjmowanego złomu puszek w postaci zbrykietowanej. Dostarczany do naszych zakładów złom puszek aluminiowych nie może zawierać materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, ponadto powinien być pozbawiony puszek wypalonych, zaoksydowanych, elementów stalowych, oraz zanieczyszczeń niemetalicznych typu: papier, piasek, plastik, szkło, drewno, folia, kamienie smary itp..

  • Dopuszczalny poziom wilgotności nie powinien przekraczać 4%.
  • Dopuszczalne rozmiary brykietów wynoszą: max 23 x max 40 x max 51 cm.
  • Dopuszczalna gęstość brykietów wynosi od 350 do 700 kg/m3.

Każdy dostarczony brykiet poddawany jest kontroli jakościowej (za pomocą urządzenia rentgenujacego) i po określeniu ilości i rodzaju zanieczyszczeń lub ich braku zostaje on zakwalifikowany do jednej z trzech klas jakościowych. Cena zakupu złomu puszek aluminiowych w postaci zbrykietowanej jest uzależniona od klasy jakościowej w której został on przyjęty.

Nawigacja